Kombinované stavby

Cenová ponuka


Niekedy nazývané aj hybridné.

Často sa stretávame so sytuáciou kedy je nutné skombinovať viacero systémov.

Viacmenej je to na kachliarskom majstrovi,aby správne dielo nadimenzoval.

Príklad:Zhodneme sa s klientom že najvhodnejšie dielo by bolo sálavé.

Bohužiaľ situačné podmienky neumožnujú postaviť krb čisto sálavý,nakoľko nie je k dispozicíí toľko priestoru koľko by bolo potrebné.

Čo to znamená?

Sálavé materialy majú schopnosť teplo viesť,ale kapacita je obmedzená ich fyzikálno chemickým zložením.Teda dokážu preniesť iba určité množstvo tepla za určitý čas.Samotná obstavba by musela byť veľmi veľká cca 16m2 aby preniesla teplo vyprodukované vložkou s nominálnym výkonom okolo 10 kw/h.

Preto majster musí poznať vlastnosti materialov,ktoré do diela zabudováva,aby dielo fungovalo vyvážene.

Preto je niekedy potrebné časť výkonu pustiť do vzduchu,časť naakumulovať a všetkého musí byť primerane.

Práve takýmito kombináciami vznikajú hybridné stavby.

Napríklad:

- teplovodná so sálavou obstavbou

- teplovodná s izolačnou obstavbou

- teplosálavá s pridanou akumuláciou a odvetraním

V princípe sa dielo najskôr vyšpecifikuje a nadimenzuje podľa očakávaní užívateľa a potom ju môžeme pomenovať  do akej kategorie zapadá.